תקנון אתר

האמור בתקנון זה רשום בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

אתר “פולימדיה” (להלן “האתר”) משמש כאתר ייצוגי עבור חברת “פולימדיה תעשיות מזרנים בע”מ” (להלן “החברה”) ומשמש גם כאתר מכירות לרכישת מוצריה השונים של החברה (להלן “המוצר”) ללקוחות שונים (להלן “הלקוח”).

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים באתר מעת לעת וזאת ללא התראה מראש.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.

הרכישה:

 • האתר מאפשר ללקוח קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 • מחיר המוצר באתר כולל מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.
 
מבצעים:

החברה עורכת מעת לעת מבצעי מכירות שונים ומעניקה מעת לעת הנחות ללקוחתיה, כולם או חלקם, מובהר כי אין הכרח שכל מבצע שתערוך החברה או כל הנחה שתינתן על ידה יחולו על כלל הציבור ואין הכרח כי כל מבצע או הנחה כאמור יפורטו באתר.

החברה רשאית, בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו או להחליפו לבטל או לשנות בכל עת כל הנחה הניתנה על ידה, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת.

אין כפל מבצעים והנחות – אלא אם צוין אחרת מפורשות.

 • מדיניות החזרה, החלפה או ביטול רכישה:
 1. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.           
 2. החזרת המוצר תעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף ההזמנה ו/או תעודת משלוח מקורית ושטרם חלפו 14 יום מיום קבלת המוצר.
 3. מוצר שלא נשמר באריזתו המקורית לא ניתן להחזרה.
 4. לא ניתן להחזיר את המוצרים הבאים:
 5. מוצרים שיוצרו ו/או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
 6. מיטות שהוזמנו ויוצרו במיוחד עבור הלקוח ו/או הורכבו בבית הלקוח.
 7. מוצרים שנפגמו.
 8. הלקוח יישא בדמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם. בנוסף יישא הלקוח בסכום עמלת סליקת אשראי בשיעור בו מחויבת החברה. 
 9. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את כספו באותו אמצעי תשלום בו שולם המוצר.
 10. החזר כספי יבוצע ע”י החברה עד ה-15 לחודש שלאחר חודש יום הביטול ו/או ההחזרה בפועל.
 11. הלקוח יישא בעלות דמי הובלת המוצר מבית הלקוח חזרה לחברה ו/או כפי שיסוכם עם שירות לקוחות החברה.
 12. במידה והלקוח ביצע איסוף עצמי ממפעל החברה, האחריות על שלמות המוצר והגעתו לבית הלקוח הינה אחריותו הבלעדית של הלקוח.
 13. במידה וירצה הלקוח להחזיר את המוצר למפעל החברה באופן עצמי, האחריות על הגעת המוצר בשלמותו למפעל החברה הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
 

אישור הזמנה אינטרנטית:

אישור הזמנה שבוצעה באתר בצורה תקינה וחוקית יישלח אל המזמין במיל עם מסמך ההזמנה בתוך 48 שעות מרגע ביצוע ההזמנה באתר.

אספקה והובלת המוצר/ים:

החברה תדאג לאספקת ההזמנה לכתובת שצוינה בהזמנה באתר תוך 15-35 ימי עסקים ממועד קבלת אישור ההזמנה. תיאום האספקה יתבצע על ידי החברה.

מובהר בזאת, כי החברה עושה כל מאמץ להבטיח אספקה בזמן. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או כוח עליון מוסכם כי החברה לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה.

שירות לקוחות:

בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוזמנים ו/או ההזמנה ניתן לפנות לשירות לקוחות החברה בטלפון 03-559-78-57.

אחריות:

אחריות החברה למוצריה היא בהתאם לרשום בתעודת האחריות המצורפת למוצרים.

קניין רוחני:

המידע המופיע באתר לרבות עיצוב האתר, קוד, קבצי מידה שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה. 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

אבטחת מידע ניהול משתמשים:

החברה כמו ספקים וגורמי משנה חיצוניים הפועלים מטעמה ובהתאם לאותם סטנדרטים, רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המוצרים והשירותים המוזמנים. 

צוות האתר נוקט באמצעי זהירות ויעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים.

במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או כוח עליון ו/או במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים המשתמשים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר וחברת פולימדיה תעשיות מזרנים בע”מ.

קבצי עוגיות (cookies):

קבצי עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על ידי השרת של החברה באמצעות השרת שלך, קבצים אלו אינם מכילם מידע שמזהה אותך באופן אישי אלא נועד לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של הגולשים וניתוח תנועות, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה, המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

אזור שיפוט:

בעת בו נעשה שימוש באתר ובמקרה והתגלתה כל מחלוקת מוסכם להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי, סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המתאימים בתל אביב בלבד.

האמור בתקנון זה רשום בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

אתר “פולימדיה” (להלן “האתר”) משמש כאתר ייצוגי עבור חברת “פולימדיה תעשיות מזרנים בע”מ” (להלן “החברה”) ומשמש גם כאתר מכירות לרכישת מוצריה השונים של החברה (להלן “המוצר”) ללקוחות שונים (להלן “הלקוח”).

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים באתר מעת לעת וזאת ללא התראה מראש.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.

הרכישה:

 • האתר מאפשר ללקוח קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 • מחיר המוצר באתר כולל מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.
 •  אין כפל מבצעים והנחות – אלא אם צוין מפורשות אחרת
 • החברה רשא
 • מדיניות החזרה, החלפה או ביטול רכישה:
 1. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.           
 2. החזרת המוצר תעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף ההזמנה ו/או תעודת משלוח מקורית ושטרם חלפו 14 יום מיום קבלת המוצר.
 3. מוצר שלא נשמר באריזתו המקורית לא ניתן להחזרה.
 4. לא ניתן להחזיר את המוצרים הבאים:
 5. מוצרים שיוצרו ו/או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
 6. מיטות שהוזמנו ויוצרו במיוחד עבור הלקוח ו/או הורכבו בבית הלקוח.
 7. מוצרים שנפגמו.
 8. הלקוח יישא בדמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ הנמוך מבניהם. בנוסף לדמי הביטול יישא הלקוח בסכום עמלת סליקת חברת כרטיס האשראי בשיעור בו מחויבת החברה. 
 9. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את כספו באותו אמצעי תשלום בו שולם המוצר.
 10. החזר כספי יבוצע ע”י החברה עד ה-15 לחודש שלאחר חודש יום הביטול ו/או ההחזרה בפועל.
 11. הלקוח יישא בעלות דמי הובלת המוצר מבית הלקוח חזרה לחברה ו/או כפי שיסוכם עם שירות לקוחות החברה.
 12. במידה והלקוח ביצע איסוף עצמי ממפעל החברה, האחריות על שלמות המוצר והגעתו לבית הלקוח הינה אחריותו הבלעדית של הלקוח.
 13. במידה וירצה הלקוח להחזיר את המוצר למפעל החברה באופן עצמי, האחריות על הגעת המוצר בשלמותו למפעל החברה הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.

אישור הזמנה אינטרנטית:

אישור הזמנה שבוצעה באתר בצורה תקינה וחוקית יישלח אל המזמין במיל עם מסמך ההזמנה בתוך 48 שעות מרגע ביצוע ההזמנה באתר.

אספקה והובלת המוצר/ים:

החברה תדאג לאספקת ההזמנה לכתובת שצוינה בהזמנה באתר תוך 15-35 ימי עסקים ממועד קבלת אישור ההזמנה. תיאום האספקה יתבצע על ידי החברה.

מובהר בזאת, כי החברה עושה כל מאמץ להבטיח אספקה בזמן. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או כוח עליון מוסכם כי החברה לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה.

שירות לקוחות:

בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוזמנים ו/או ההזמנה ניתן לפנות לשירות לקוחות החברה בטלפון 03-559-78-57.

אחריות:

אחריות החברה למוצריה היא בהתאם לרשום בתעודת האחריות המצורפת למוצרים.

קניין רוחני:

המידע המופיע באתר לרבות עיצוב האתר, קוד, קבצי מידה שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה. 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

אבטחת מידע ניהול משתמשים:

החברה כמו ספקים וגורמי משנה חיצוניים הפועלים מטעמה ובהתאם לאותם סטנדרטים, רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המוצרים והשירותים המוזמנים. 

צוות האתר נוקט באמצעי זהירות ויעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים.

במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או כוח עליון ו/או במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים המשתמשים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר וחברת פולימדיה תעשיות מזרנים בע”מ.

קבצי עוגיות (cookies):

קבצי עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על ידי השרת של החברה באמצעות השרת שלך, קבצים אלו אינם מכילם מידע שמזהה אותך באופן אישי אלא נועד לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של הגולשים וניתוח תנועות, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה, המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

אזור שיפוט:

בעת בו נעשה שימוש באתר ובמקרה והתגלתה כל מחלוקת מוסכם להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי, סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המתאימים בתל אביב בלבד.

תנאי ביטולים והחזרים

 1. המזמין מקבל המוצר/ים (לא כולל מיטות ואביזרי ריהוט), לתקופת ניסיון של עד 100 יום ללא ניילון, במידה ובתום תקופת הניסיון יבקש המזמין להחליף את המוצר/ים, יהיה על המזמין לספק או לשלוח את המזרן למפעל על חשבונו, החברה מתחייבת כי באותו היום תשנה את הרכב השכבות ללא עלות והוא יהיה מוכן לאספקה, במידה והמזמין יבקש תוספת שכבות שאינה כלולה במפרט המזרן המקורי, השכבות יהיו בעלות נוספת.

תנאי ההזמנה והניסיון הם בכפוף לנהלי החברה וכמפורט להלן:

 1. ידוע למזמין שהמוצרים ניתנים לו לתקופת ניסיון של עד 100 יום מיום אספקתם אליו (להלן “תקופת הניסיון”).
 2. ידוע למזמין שיוסר בנוכחותו הניילון מהמוצרים. לחלק העליון של המוצרים מצורפת רפידת מגן מזרן (להלן “מגן המזרן”) שאסור עליו להסירו ו/או להשחיתו כל עוד המוצרים נמצאים אצלו בתקופת הניסיון.
 3. המזמין מתחייב שבכל תקופת הניסיון יקפיד להניח מעל משטח בסיס המיטה סדין ו/או שמיכה כך שתחתית המזרן לא תגיע למגע ישיר עם משטח בסיס המיטה.
 4. ידוע למזמין שבמידה ויבחר להחליף את המוצרים במהלך 100 ימי הניסיון יהיה עליו להתקשר למחלקת קשרי הלקוחות בטלפון: 03-559-7857.
 5. במידה והמזמין יהיה מעוניין להחליף או לשנות את הרכב השכבות של המזרן שרכש, יהיה על המזמין להביא את המזרן למפעל וכן לדאוג לאיסוף לאחר מכן. במידה ויהיה מעוניין בשירותי ההובלה של החברה מביתו למפעל החברה ובחזרה, יישא המזמין רק בתשלום בגין דמי הובלת המזרן בסך של 200 ₪ לכל כיוון.
 1. ידוע למזמין כי לחברה יש עניין להשתדל לבוא ולאסוף/לספק את המוצרים המוחלפים כמה שיותר מהר.
 2. המזמין מקבל את המזרן לתקופת ניסיון של עד 100 יום ללא ניילון, במידה ויבקש המזמין לבטל את העסקה יכול המזמין לבטל לאחר 14 יום מיום אספקת המזרן בלבד. לפי תנאי ביטול עסקה ישא המזמין רק בתשלום בגין דמי הובלת המזרן בחזרה למפעל בסך של 270 ₪ ובדמי מגן המזרן המיוחד שיישאר בידי המזמין בסך של 200 ₪ בלבד. 

לא ניתן להחזיר את המוצרים הבאים:
– מוצרים שהוזמנו בהתאמה אישית עבור הלקוח או מזרנים במידות לא סטנדרטיות.

– כריות ואביזרים נלווים

– מיטות ואביזרי מיטה, או מיטות שהוזמנו בהתאמה אישית עבור הלקוח או לחילופין הורכבו בבית הלקוח.

– מוצרים שנפגמו.

תעודת אחריות

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לפתיחת הצ'אט
1
צריכים עזרה? לחצו עלי 👈
Polimedia
שלום👋
תרגישו חופשי לשאול שאלה או לבקש עזרה😇
דילוג לתוכן